راهنمای نویسندگان

 • راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله:

دریافت فایل راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله نویسندگان نشریه علمی-پژوهشی نیمه رسانا

 

 • زمینه های پذیرش مقاله:

مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای ارتقاء دانش در حوزه الکترونیک در سطح کشور و ارائه دستاوردهای علمی-پژوهشی مجله نیمه رسانا را منتشر می نماید.

این مجله مقالاتی را به چاپ می رساند که حاصل تلاشهای اصیل پژوهشی و حاوی نتایج جدید بدست آمده در حوزه های تخصصی زیر باشند:

 1. مدارات مجتمع
 2. مدارات فرکانس بالا
 3. VLSI
 4. MEMS
 5. NEMS
 6.  SOC) System On Chip )
 7. لیزر
 8. اپتوالکترونیک
 9. میکرو و نانوالکترونیک
 10. میکرو و نانوفوتونیک
 11. الکترونیک قدرت
 12. حوزه مهندسی برق (در حد 20% مقالات)

کلیه اساتید،پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند مقالات خود را در صورتی که قبلاً در هیچ مجله ای به چاپ نرسیده باشد، برای این نشریه ارسال کنند.